Verpackungen, Spulentypen
Dornspule (S) S 100 / 40 (Sigmette), Dornspule (S) S 100 / 53,5

DIN EN ISO 544

S 100/40: : S 100
S 100/53,5: -

Typ

Dornspule (S)

Außendurchmesser D 1 mm

S 100/40: : 100 +2 / -2
S 100/53,5: 100

Innendurchmesser D 2 mm

S 100/40: : -
S 100/53,5: 41,4

Innendurchmesser D 3 mm

S 100/40: : -
S 100/53,5: 47,8

Äußere Breite B mm

S 100/40: : 45 -2
S 100/53,5: 54

Dornlochdurchmesser D 3 mm

S 100/40: : 16,5 +1
S 100/53,5: -

Durchmesser Mitnehmerloch

S 100/40:
D4 mm: -
D5 mm: -

S 100/53,5:
D4 mm: -
D5 mm: -

Abstand vom Mittelpunkt

S 100/40:
e1 mm: -
e2 mm: -

S 100/53,5:
e1 mm: -
e2 mm: -

Gewicht

S 100/40: 0,5-1,0kg
S 100/53,5: 1,5kg